Een vennootschap? Wat zijn de voor- en nadelen

Steeds meer ondernemers vragen zich af of het nog zin heeft een vennootschap op te richten om hun activiteiten daarin onder te brengen. De federale regering sloot de jongste jaren de fiscale achterpoortjes. Dat maakt het voor de aandeelhouders steeds moeilijker de hoge belastingdruk te verlichten via de vennootschap. Bovendien verliezen vennootschappen hun aantrekkingskracht om er een royaal extralegaal pensioen mee op te bouwen. Natuurlijk bieden ze nog voordelen, maar bij elk voordeel kunnen kanttekeningen geplaatst worden.

JA

GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN

Als ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep de handen in elkaar willen slaan om samen een zaak uit te bouwen, dan is een vennootschap het uitgelezen instrument. Elke partner draagt dan zijn steentje bij en doet zijn inbreng in de vennootschap. Een vennootschap blijft een uitstekend middel om de samenwerking met andere vennoten te structureren en te organiseren. De oprichtingsakte kan bijvoorbeeld al duidelijk omschrijven wat er moet gebeuren als een van de vennoten wil uittreden.

MAAR

SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS

Samenwerken kan ook in de vorm van een loutere kostenassociatie. De ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep richten dan geen vennootschap op, maar sluiten een overeenkomst die duidelijk bepaalt hoe ze de werkingskosten zullen verdelen. De individuele ondernemers of vrije beroepers behouden een grote individuele vrijheid. Alleen de gemeenschappelijke kosten worden gedeeld. De deelnemers aan zo’n kostenassociatie bepalen zelf hoeveel ze daarnaast uitgeven aan verzekeringen, auto’s enzovoort.

JA

TRANSPARANTIE

De vennootschap biedt het voordeel dat alles transparant gebeurt. Vennootschappen moeten een dubbele boekhouding voeren. De vennoten krijgen niet alleen een duidelijk beeld van de resultaten, maar regelmatig ook van de activa, de openstaande schulden, de reserves en de financieringsbehoeften.

MAAR

GLUREN BIJ DE BUREN

Het nadeel is dat een vennootschap de jaarrekening moet neerleggen en dat iedereen, ook de spreekwoordelijke buren, uw cijfers kan inkijken. Wie liever niet prijsgeeft hoeveel hij of zij verdient, opteert beter voor een eenmanszaak. Een aangifte in de personenbelasting is immers alleen bestemd voor de ogen van de fiscus.

JA

LAGERE BELASTINGDRUK

Vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting liggen een pak lager dan die in de personenbelasting. Het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting is 33,99 procent, veel minder dan het hoogste tarief van 50 procent in de personenbelasting.

Aantrekkelijk tarief voor (startende) kmo’s

Ondernemers die sinds 1 juli 2013 investeren in kmo’s zijn op de latere dividenden maar een roerende voorheffing van 15 procent verschuldigd. Dat fiscaal gunstige tarief is aan voorwaarden onderworpen. Zo moeten de aandelen op naam staan en moet de inbreng in de vennootschap gebeuren in contanten.

Notionele intrestaftrek

Vennootschappen kunnen de notionele intrestaftrek, die wordt berekend op het eigen vermogen, toepassen waardoor het reële tarief in de vennootschapsbelasting kan zakken. ‘Het reële tarief in de vennootschapsbelasting kan fors zakken, in theorie zelfs tot 0 procent. De notionele intrestaftek levert bedrijven met een groot eigen vermogen nog altijd een mooie besparing op’, zegt Pieter Devloo (VDV Accountants)

Investeringsreserve

Bepaalde kmo’s kunnen een deel van hun winst vrijstellen van vennootschapsbelasting als ze een investeringsreserve aanleggen tot een maximumbedrag op jaarbasis van 18.750 euro. Dat kan nuttig zijn voor ondernemers of vrije beroepers die serieuze investeringen plannen.

Inkomsten kanaliseren

De aandeelhouders kunnen op verschillende manieren inkomsten uit hun vennootschap puren. De vennootschap kan de bedrijfsleider-aandeelhouder een loon toekennen, waarop belastingen en socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Maar de vennootschap kan de aandeelhouders ook dividenden uitkeren, intresten op een rekening-courant of huurinkomsten, bijvoorbeeld als de aandeelhouder een deel van zijn woning aan de vennootschap verhuurt. Op al die andere uitkeringen moet de aandeelhouder meestal geen belastingen en socialezekerheidsbijdragen betalen.

MAAR

REGERING SNOEIT IN BELASTINGVOORDELEN

Personenbelasting

De federale regering verhoogde de roerende voorheffing op dividenden van 15 naar 21 en vervolgens naar 25 procent. Als een vennootschap 100 euro winst boekt en daarop bijna 34 procent vennootschapsbelasting betaalt, blijft er 66 euro aan winst over. Die winst moet nog naar de aandeelhouders vloeien. Keert de vennootschap een dividend van 66 euro uit, dan moet ze daarop 16,50 euro roerende voorheffing inhouden. Voor de aandeelhouder blijft er dan nog 49,50 euro over. De fiscale druk is dus vergelijkbaar met die in de personenbelasting.

Kmo-tarief wordt aangevochten

Het lagere tarief voor kmo’s is een doorn in het oog van aandeelhouders van bestaande vennootschappen. Het gunstigere kmo-tarief leidde al tot een procedure voor het Grondwettelijk Hof. Als dat beslist dat er sprake is van een ongelijke behandeling die niet te rechtvaardigen is, komen de huidige tarieven op de helling te staan.

Voordeel notionele intrestaftrek is teruggeschroefd

De federale regering beperkte het voordeel verbonden aan de notionele intrestaftrek. Voor het inkomstenjaar 2013 ( aanslagjaar 2014) daalt het tarief voor kmo’s van 3,5 naar 3,242 procent. Het voordeel is ook niet langer overdraagbaar. Als een bedrijf het jaar afsluit met verlies, gaat het niet-opgebruikte voordeel van het jaar voordien onherroepelijk verloren.

Investeringsreserve

Het voordeel is niet combineerbaar met de notionele intrestaftrek.

Stijging van de voordelen van alle aard

Als de vennootschap haar zaakvoerder een woning of een wagen ter beschikking stelt, dan is dat een voordeel van alle aard als hij die voor privédoeleinden kan gebruiken. Daarop wordt de zaakvoerder sinds jaar en dag belast. Maar de regering-Di Rupo paste de berekeningswijze aan, waardoor bedrijfsleiders meer belastingen op die voordelen moeten betalen. Voorts kijkt de fiscus scherper toe op misbruiken. En als de vennootschap de woning later verkoopt, is vennootschapsbelasting verschuldigd op de meerwaarde. Dat kan slikken zijn omdat vaak een grote meerwaarde wordt gerealiseerd.

JA

AFSCHERMING VAN HET PERSOONLIJK VERMOGEN

Het grote voordeel van een vennootschap is dat de ondernemer het privévermogen veiligstelt voor het ondernemingsrisico. De ondernemer schermt zijn persoonlijke bezittingen af van die van de vennootschap. Tussen het vermogen van de ondernemer en zijn bedrijf wordt een muur opgetrokken.

De ondernemer en zijn bedrijf vormen twee aparte rechtspersonen met eigen inkomsten, eigen uitgaven, eigen rechten en plichten. Gaat het bedrijf over de kop, dan wordt het persoonlijke hebben en houden van de aandeelhouder niet in het faillissement meegesleurd.

MAAR

VERMOGEN BLIJFT NIET ALTIJD BUITEN SCHOT

Voor de schuldeisers

Niet alle vennootschappen schermen het privévermogen van de aandeelhouder af. Bij een bvba is het risico van de aandeelhouders in principe beperkt tot hun inbreng. Maar bij andere vormen zoals bij een vennootschap onder firma (VOF) of bij een gewone commanditaire vennootschap (GCV) kunnen de schuldeisers zich wel degelijk tot de aandeelhouders richten als het bedrijf de schulden niet betaalt.

Bedrijfsleiders, ook die van een bvba, kunnen hun persoonlijke aansprakelijkheid niet ontlopen als het bedrijf failliet gaat en als blijkt dat ze grove fouten hebben begaan die geleid hebben tot het faillissement. Ze moeten er ook over waken dat de bedrijfsvoorheffing, de btw en de RSZ tijdig worden betaald. Doen ze dat niet, dan kunnen ze toch nog opdraaien voor de schulden van de vennootschap.

Voor de banken

Als het bedrijf een krediet aanvraagt, zullen de banken dat vaak maar toekennen als de ondernemer persoonlijke waarborgen geeft. Steeds meer eisen ze dat de ondernemer zich borg stelt of zijn aandelen in pand geeft. Betaalt de vennootschap de lening niet terug, dan is de ondernemer zijn centen of effecten kwijt.

Voor klanten en patiënten

Een vennootschap biedt de meeste vrije beroepers geen bescherming voor beroepsfouten. Als een arts een beroepsfout begaat, dan kan hij met zijn vennootschap geen dam opwerpen tegen schadeclaims.

JA

PENSIOENOPBOUW

Groepsverzekeringen en individuele pensioentoezeggingen

Omdat zelfstandigen door de band een lager wettelijk pensioen genieten dan ambtenaren of werknemers, biedt de vennootschap de mogelijkheid om te zorgen voor een extralegaal pensioen.

Als het bedrijf premies stort voor een groepsverzekering dan kan de vennootschap die premies volledig aftrekken van de belastbare winst. Ook premies voor een individuele pensioentoezeggingsverzekering (IPT) zijn, binnen bepaalde grenzen, voor 100 procent aftrekbaar.

MAAR

PENSIOENOPBOUW

Liquidatiebonus belast tegen 25 procent

Vanaf 1 oktober 2014 is op de liquidatiebonus een roerende voorheffing verschuldigd van 25 in plaats van de huidige 10 procent. Dat maakt het voor ondernemers veel minder aantrekkelijk om in hun vennootschap kapitaal op te bouwen dat ze dan bij pensionering als een soort extralegaal pensioen aan zichzelf kunnen uitkeren. Veel oudere ondernemers hebben wegens het fiscaal gunstige tarief van 10 procent een heuse pensioenspaarpot in hun vennootschap opgebouwd. Dat voordeel wordt sterk uitgehold.

JA

SUCCESSIEPLANNING

Overdracht aan kinderen

Soms kan een vennootschap interessant zijn om het bedrijf over te laten aan kinderen. In Vlaanderen kan de oprichter of bedrijfsleider de aandelen tegen 0 procent wegschenken aan een of meerdere kinderen.

MAAR

SUCCESSIEPLANNING

Moeilijk op voorhand in te schatten

De vraag is of de kinderen de zaak wel willen overnemen. Als slechts één kind in het bedrijf wil stappen, zal het eventueel benadeelde broers of zusters moeten uitbetalen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s